سخنان زیبا در مورد زندگی

سخنان بزرگان در زمینه های مختلف می تواند برای دیگر انسان ها راه گشا و چراغی برای ادامه مسیر راه باشد. سخنان ناب و سخنان زیبا همیشه در صحبت ها و کتاب های انسان های فرهیخته وجود دارد.

گاهی این سخنان حکیمانه به صورت سخنان پند آموز هستند که می توان از آن سخن های زیبا تجربه ای آموخت و تجربه های گذشتگان را خود تجربه نکرد.

در واقع انسان های با هوش و با ذکاوت از تجربه های بزرگان استفاده می کنند و خودشان سعی نمی کنند تا آن اتفاقات را خودشان تجربه کنند.
سخنان بزرگان در مورد زندگی
زندگی کردن بسیار جذاب و دوست داشتنی است اگر با عینک مناسبی به آن نگاه کنیم. دوما

عمر آدمی آن قدر کوتاه و زود گذر است که نمی ارزد کوچک و حقیر باشیم. دیزرائیلی

زیبا شدن زندگی در گذر کردن از مرز روزمرگی ها است. ورنر هفته

کسی که در زندگی دست به عمل نزند زندگیش سراسر ناکامی است. آرنولد توینبی

در امروز به زیبایی زندگی کن. از دیروز تجربه کسب کن و نسبت به فردا امید داشته باش. آلبرت انیشتین

زیبا بودن زندگی در چشم نیست، بلکه در ذهن بشر است. اگنس مارتین

با ارزش ترین موضوع در زندگی این است که ذهن خود را جوان نگه داشته باشید. هنری فورد

سخنان زیباسخنان زیبا در مورد زندگی

سخنان بزرگان در مورد عشق
بزرگترین و مطمئن ترین نگهبان زندگی یک خانواده، عشق موجود بین زن و شوهر هست. دوموند لورلید

انسان ها در عشق یاد می گیرند که رعایت حال دیگری بهتر از اصرار در اثبات نظر خودشان است. لئو بوسکالیا

پیوند یک عشق حقیقی حتی با مرگ هم از هم گسسته نمی شود چه برسد به دور بودن. ناپلئون

عاشق شدن بزرگ ترین اتفاق نشاط آور در زندگی است. پابلو پیکاسو

اگر روزی دو نفر را هم زمان در زندگی دوست داشتید، حتما نفر دوم را انتخاب کنید. چون اگر واقعا عاشق اولی بودید به گزینه دوم هیچ گاه فکر عم نمی کردید. جانی دپ

هنوز برای آدم ها خیلی زود است که از عشق سخن بگویند. حسین پناهی

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License